HRANA ZA PRASICE

BIOMIN Profi F8 – za prasad na sisi(od 8kg do 20kg) sa lakosvarljivim proteinima krompira i mleka, sadrži tri enzima, zakiseljivač,P.E.P. i AOC. sa učešćem u smeši 8%

BIOMIN Uni F - za prasad  od 20kg do 30kg  sa učešćem u smeši  4%

BIOMIN Profi F - za prasad  od 20kg do 30kg  sa učešćem u smeši  4%

Rescue milk – zamena mleka za prasice ispod veštačke krmače

Rescue deck- oprema za davanje mleka – veštačka krmača

EasyPig 1, 2, 3 - za prasad na sisi, mikrogranulisan sa lakosvarljivim proteinima krvne plazme

VIKTA-SCA Pig Starter 10% - za prasad od   12kg do 25kg sa učešćem u smeši 10%

VIKTA-SCA Fit Top  - za prasad od 20kg do 30kg sa učešćem u smeši 4%

VIKTA-SCA Swine Grower 2%-za prvu fazu tova (25kg-60kg),sa učešćem u smeši2%

VIKTA-SCA Piglet 1% - mineralno vitaminski dodatak za prasad od 12-30kg sa učešćem u smeši 1%

SCA Bambino super-dopunska smeša za prasad od 20-30kg sa učešćem u smeši20%    

SCA EasyPig 1,2,3 - za prasad na sisi (od 8kg do 20kg) sa lakosvarljivim proteinima krompira i mleka, sadrži tri enzima, zakiseljivač, P.E.P. i AOC, sa učešćem u smeši8%

SCA Bambino PREDSTARTER- potpuna smeša za prihranjivanje prasadi na sisi sa lakosvarljivim proteinima krompira i mleka

SCA Bambino STARTER - potpuna smeša sa 20% proteina koja se koristi za ishranu prasadi pre i posle zalučenja do 15 kg telesne mase

SCA Bambino GROVER - potpuna smeša sa 18% proteina koja se koristi za ishranu prasadi od 15 do 25 kg telesne mase

SCA Bambino 20% - dopunska smeša za ishranu prasadi do 30 kg telesne mase sa učešćem u smeši 20%

HRANA ZA TOVLJENIKE

BIOMIN Uni 822 -za tovne svinje ( 30kg - 110kg), sa učešćem u smeši 3%

BIOMIN Profi M - za tovne svinje ( 30kg - 110kg), sa učešćem u smeši 3%

VIKTA-SCA Mast 822 6000 Vit E - za tovne svinje ( 30kg - 110kg), sa učešćem u smeši 3%, sadrži visok sadržaj vitamina E (antioksidans) koji ima antistresno dejstvo pa se preporučije za ishranu pietrena i ostalih plemenitih rasa ukrštenih sa pietrenima

VIKTA-SCA Mast 822 - za tovne svinje od 30kg - 110kg, sa učešćem u smeši 3%

VIKTA-SCA Swine Finisher 2% - mineralno vitaminski dodatak za tovne svinje (preko 60kg) druga faza tova, sa učešćem u smeši 2%

VIKTA-SCA Swine 1% - mineralno vitaminski dodatak za tovne svinje od 30kg - 110kg sa učešćem u smeši 1%

SCA Vikta WeltaPhos - predsmeša za tov svinja sa vitaminima, mineralima i aminokiselinama od 25kg do 100 kg, sa učešćem u smeši 3%

SCA Dino super – dopunska smeša za tov svinja od 25 kg telesne mase pa do kraja tova sa učešćem u smeši 20%

SCA Dino PROFI  - dopunska smeša za tov svinja od 25kg do 100kg sa učešćem u smeši 20%

SCA Dino UNI - dopunska smeša za tov svinja od 25kg do 100kg dopunska smeša 20%

SCA ST-1 16% - potpuna smeša za svinje u porastu i tovu od 25 do 60 kg.

SCA ST-2 14% - potpuna smeša za svinje u porastu i tovu od 60kg pa do kraja tova

 

PROIZVODI ZA KRMAČE

BIOMIN Uni  T - za suprasne krmače sa učešćem u smeši 2,5%

BIOMIN Profi T- za suprasne krmače sa učešćem u smeši 2,5%

BIOMIN Uni LAC -  za dojne krmače sa učešćem u smeši 3%

BIOMIN Profi LAC - za dojne krmače sa učešćem u smeši 4%

VIKTA-SCA Sow Gestation 2% - za suprasne krmače sa učešćem u smeši 2%

VIKTA-SCA Sow  Lactation 2% - za dojne krmače sa učešćem u smeši 2%

SCA KD  16% - potpuna smeša za krmače dojare i nerastove sa 16% proteina

SCA SK  13% - potpuna smeša za suprasne krmače i nazimice sa 13% proteina

 

SPECIJALITETI

BIOMIN WeltaCid - mešavina organskih kiselina (mravlje, mlečne, propionske, limunske i sorbinske) za bolje efekte ishrane (zakiseljivač)

Prohacid Classic – mešavina kiselina za svinje i živinu

SCA Omniplex VS – stimilator rasta za prasad i svinje

HRANA ZA TELAD

BIOMIN Milk Sprint - zamena za mleko za telad

                      (125gr/1l vode)

BIOMIN KaboStart 15% - vitaminsko mineralna predsmeša  

                       za teled do 200 kg, sa učešćem u smeši 15%

Provimilk - zamena mleka za telad

Rupromin CalfStart 15% - vitaminsko mineralna predsmeša za

                         telad do 250kg, sa učešćem u smeši 15%

NuStart Kalverpremix 1,25% - mineralno vitaminski dodatak za

                         telad do 250kg, sa učešćem u smeši 1,25%

SCA KaboStart super - dopunska smeša za pripremu startera

                         za telad do 200 kg, sa učešćem u smeši 20%

  

PROIZVODI ZA JUNAD

BIOMIN Bullen Specijal - vitaminsko mineralna predsmeša za tov junadi od 200 do 600kg   - od 200kg - 350kg            3%

                                           - preko 350kg                   2,5%

Rupromin Bullen- Spezial - od 200kg - 350kg         3%

                                        - preko 350kg                2,5%

SCA JUNE super - proteinski koncentrat za junad   30%

SCA JUNE-1  14% -potpuna smeša za junad od 250kg do 350kg

SCA JUNE-2  12%  - potpuna smeša za junad preko 350kg

PROIZVODI ZA KRAVE

BIOMIN BoVital Profi  - vitaminsko mineralni dodatak za mlečne krave sa pojačanom vrednošću kroz organske mikroelemente,  200gr/dan ili 2%

Rupromin Top - premiks za muzne krave, 200gr/dan ili 2%

SCA KRAVA Super - Dopunska smeša za krave muzare

SCA KRAVA 15% - Potpuna smeša za krave muzare do 20l/dan mleka

SCA KRAVA 18% - Potpuna smeša za krave muzare preko 20 l/dan mleka

PROIZVODI ZA OVCE I KOZE

BIOMIN Naturmine Schaf  - univerzalno vitaminski dodatak za ovce i koze

SCA J-1  18%  - za jagnjad do 15kg

SCA J-2  16%   - za jagnjad preko 15kg

HRANA ZA KOKE NOSILJE I TOVNE PILIĆE

BIOMIN Gallo Vital Mast - vitaminsko-mineralni premix za tov pilića 1    2.5%

BIOMIN Egg  HepaXC - vitaminsko-mineralni premix za koke noselje         2%

VIKTA-SCA Poultry mix 2% - vitaminsko-mineralni premix za tov pilića 1   2%

SCA PILE super - dopunska smeša za tovne piliće za tov pilića    30%

SCA KOKA super - proteinski koncentrat za koke nosilje        25%

SCA PILE 1  starter - potpuna smeša za ishranu tovnih pilića sa 22% proteina, koristi se od 1. do 21. dana tova

SCA PILE 2 grover - potpuna smeša za ishranu tovnih pilića sa 20% proteina, koristi se od 22. do 35. dana tova

SCA PILE 3 finišer - potpuna smeša za ishranu tovnih pilića sa 18% proteina, koristi se od 35. dana pa do kraja tova

SCA KN 17% - potpuna smeša za koke nosilje, jaja za konzum